Grondstoffen schoon, stil en veilig afvoeren

Dit project runnen we samen met de gemeente Leiden en de Leidse centrum-ondernemers. Horecabedrijven produceren bovengemiddeld veel en zwaar afval. In de Leidse binnenstad wordt dit nog nauwelijks gescheiden. Onze stichting organiseert een logistieke oplossing voor een pilotgebied in de binnenstad: dagelijkse inzameling van hernieuwbare grondstoffen, emissievrij en voor de deelnemende bedrijven kostenneutraal. De pilot start voorjaar 2020.

Meer informatie over de grondstoffen

Gerelateerde projecten